BIO

Marian Czapla 1984
Marian Czapla 1984 [Zdjęcie: Paweł Pierściński]

Marian Czapla

Malarz, grafik i pedagog urodzony na ziemi świętokrzyskiej w Gackach koło Szydłowa 28 lipca 1946 roku. Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Kielcach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pracował do śmierci jako pedagog, prowadząc kolejno pracownię rysunku i malarstwa (dyplom 1972). Studiował w pracowniach Stefana Gierowskiego, Haliny Chrostowskiej i Józefa Pakulskiego. Był współzałożycielem i członkiem grupy Sympleks S4 (razem z Andrzejem Bąkowskim, Mają Gumińską, Piotrem Kasprzakiem, Janiną Kowalewską- Tarkowską, Ryszardem Owczarkiem, Piotrem Szemińskim i Krzysztofem Wachowiakiem). Profesor malarstwa warszawskiej ASP . Oddany studentom i uczelni. Z wielkim zaangażowaniem organizował wiele plenerów studenckich, które owocowały ciekawymi, bogatymi w obrazy wystawami poplenerowymi. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Zmarł w Warszawie 12 stycznia 2016 roku. Pochowany na Powązkach Wojskowych.